Tiid is jild

Voorkom een onnodige aanslag op uw financiën met Van der Werf

De belastingaangifte: een terugkerende en verplichte activiteit voor bijna elke Nederlander met inkomsten. Als ondernemer heeft u met meerdere aangiftes te maken. Te laat uw aangiftes doen en een kleine fout bij het invullen hiervan kunnen leiden tot onnodige kostenposten. Ons administratiekantoor verstuurt al uw aangiftes op tijd en foutloos naar de Belastingdienst zodat u nooit wordt ‘verrast’ met naheffingsaanslagen.
 

De belastingaangifte is geen opgave voor onze boekhouders

Bij Administratief en fiscaal adviesburo van der Werf verzorgen we hoofdzakelijk de volgende aangiftes:

  • omzetbelasting (btw)
  • loonheffing
  • inkomstenbelasting
  • vennootschapsbelasting

Alle aangiftes worden door ons (verplicht) elektronisch aangeleverd bij de Belastingdienst. Wij zijn hiervoor digitaal gecertificeerd.

Tijd voor fiscale aangiftes

De aangifte omzetbelasting moet meestal per kwartaal worden ingediend. In bepaalde gevallen moet de aangifte maandelijks of 1 maal per jaar worden ingediend. De aangifte loonheffing wordt verplicht maandelijks ingediend. Voortvloeiend uit de jaarrekening wordt door ons de aangifte en/of inkomsten- en vennootschapsbelasting verzorgd. Uiteraard wordt hierbij rekening gehouden met de regelmatig veranderende jurisprudentie en wet- en regelgeving.

Wettelijk moeten de aangiftes inkomsten- en vennootschapsbelasting voor 1 april volgend op het laatste boekjaar worden ingediend. Dit blijkt in de praktijk vaak een lastige opgave. Als belastingconsulent profiteren we van een uitstelregeling. Dit houdt in dat we deze aangiftes gefaseerd mogen indienen tot 16 maanden na afloop van het laatste boekjaar.

Wilt u ook de fiscale aangiftes voor uw bedrijf uitbesteden?

Ja, dat wil ik