Tiid is jild

Laat uw jaarrekening opstellen door Van der Werf

Komt er meer geld binnen bij uw bedrijf of stroomt er juist meer geld uit? Dit is voor elk bedrijf essentieel om te weten. Een gespecificeerde jaarrekening geeft hier duidelijk inzicht in. Bovendien bent als ondernemer in BV vorm verplicht om elk jaar een publicatiebalans te sturen naar de Kamer van Koophandel. Administratief en fiscaal adviesburo van der Werf neemt het opstellen van de jaarrekening graag van u over.
 

Uw bedrijf op de balans

De jaarrekening van uw onderneming omvat de (gespecificeerde) balans-, verlies- en winstrekening over de 2 meest recente boekjaren. Bij het opstellen van dit overzicht besteden we ook aandacht aan de financiële en fiscale positie. Hierbij worden de rentabiliteit, liquiditeit en solvabiliteit van uw bedrijf inzichtelijk gemaakt. Hiermee heeft u een helder overzicht van de ‘gezondheid’ van uw bedrijf. U krijgt van ons ook een samenstellingsverklaring.

Extra controle

Afhankelijk van de grootte van uw onderneming - beoordeeld naar balanstotaal (meer dan € 6.000.000), omzet (meer dan € 12.000.000) en aantal werknemers (meer dan 50 in voltijddienstverband) - kan gevraagd worden een beoordelings- of controleopdracht af te geven. Voor het afgeven van deze ‘zwaardere’ (goedkeurende) verklaringen zijn wij vooralsnog nog niet bevoegd. Wel kunnen we in deze gevallen in het voortraject van een beoordelings- of controleopdracht al diverse werkzaamheden verrichten. We doen dit voor een veel gunstiger tarief.

Balans opmaken door een gespecialiseerde boekhouder?

 

Ja, graag